I. NEMZETKÖZI NÉPDALKÓRUS FESZTIVÁL

 

A csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület szervezésében szeptember 30-án, szombaton a Művelődési Házban tartják meg az I. Nemzetközi Népdalkórus-fesztivált. Az ötlet a külföldön is ismert és szívesen hallgatott csókai Rákóczi Férfikórustól ered, amelynek tagjai már tavasz óta lelkesen készülnek a nagyszabású találkozóra, hiszen ezzel (is) szeretnék megünnepelni fennállásuk tizedik évfordulóját. Amint Sziveri Szabolcs, a Rákóczi Férfikórus művészeti vezetője, egyben az esemény fő szervezője elmondta, több mint száz részvevőre, férfi- és női, valamint vegyes kórusokra számítanak öt országból: Erdélyből, a Felvidékről, Szlovéniából, Magyarországról és a Vajdaságból.


Vajdaságból a következő fellépők mutatkoznak be: a Délibáb vegyes kórus (Zenta), a szabadkai Népkör palicsi tagozatának Szederinda Népdalköre és a Népkör Szalagfűző énekcsoportja, a Vadvirág Hagyományápoló Kör asszonykórusa (Ada), a Jókai Mór Művelődési Egyesület Rozmaring Népdalkörének asszonykórusa (Kispiac), a pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület férfikórusa, valamint a helybeli Móra Ferenc Művelődési Egyesület Csalogány Asszonykórusa és a Rákóczi Férfikórus. Szlovéniából a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet Muravidéki Nótázók elnevezésű férfikórusát várják. A Felvidékről, Nagylaposról az Erdélyi János vegyes kar szerepel. Erdélyből a Gyergyószentmiklós Ipartestület Férfikara érkezik. Magyarországról, Decsről a Gyöngyösbokréta Hagyományőrző Egyesület női és férfikórusa, a mórahalmi Parasztkórus vegyes kara, a szatymazi Barackvirág Népdalkör, ezenkívül és Sárrétudvarról a Zagyva László Vegyeskar szerepel. A műsorban helyet kapott Széles András budapesti és Micsik Béla törökbecsei citeraművész is.


Az erdélyi vendégek népes csoportja már csütörtökön megkezdi itteni tartózkodását, és felkeresi a magyar vonatkozású történelmi nevezetességeket. A tervek szerint ellátogatnak Zentára, Szabadkára, Palicsra, Péterváradra, az aracsi Pusztatemplomhoz stb.


A szervezők szombaton szabadtéri rendezvényekre invitálják az érdeklődőket, amelyeknek helyszíne Csóka központja lesz. A gazdag összeállításban szerepel az egész napos népi kirakodóvásár, délelőtt és délután gyermekjátszóház, kézműves foglalkozásokkal, családok számára is, nyilvános népzene- és népitánc-bemutató a főtéren a Móra Ferenc Művelődési Egyesület tánccsoportjainak részvételével, falulátogatás a zentai fiákeresek jóvoltából, birkapörköltfőző verseny (legalább negyven jelentkezővel), a zentai Longinus Középkori Hagyományőrző Egyesület középkori faluba hívogat lovagi tornabemutatóval. Természetesen nem maradnak el a sörsátrak sem. (A részletes programot olvasóink lapunk 76. oldalán találják meg!)


Maga a fesztivál - Mellár József csókai esperesplébános áldásával - délután fél egykor kezdődik a Művelődési Házban. A produkciókat a KÓTA - Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének keretében minősíti a háromtagú szakzsűri: Olsvai Imre elnök, Birinyi József és Borsi Ferenc. A népdalkórusok szereplése előreláthatólag délután öt óra körül fejeződik be, este díjátadás és gálaműsor lesz, majd közös vacsora és mulatság következik a meghívottak számára a Móra Ferenc Művelődési Egyesület székházának udvarában.


A számos segítő mellett a rendezvény védnöke a helyi önkormányzat, a Tartományi Művelődési és Oktatási Titkárság, valamint a Rákóczi Szövetség észak-bánáti tagozata. Médiatámogató a Magyar Szó és a Hét Nap.
    

 

Emléktábla a Nagyságos Fejedelemnek


Az I. Nemzetközi Népdalkórus-fesztivál egyik jelentős kísérőrendezvénye II. Rákóczi Ferenc fejedelem emlékéhez kötődik. 17 órakor a katolikus templomban hálaadó szentmisét tartanak, majd a templomportán ünnepélyesen leleplezik a Nagyságos Fejedelem emléktábláját. Az alkalmi műsorban fellép a csókai Rákóczi Férfikórus és a Csalogány Asszonykórus, alkalmi beszédet a Rákóczi Szövetség képviselője mond, majd a jelenlevők elhelyezhetik a kegyelet virágait.


A kezdeményezés céljáról Pozsár Tibor, a Rákóczi Szövetség észak-bánáti tagozatának az elnöke nyilatkozott:

- A Rákóczi Szövetség egyik legfontosabb célja, hogy a Nagyságos Fejedelem kultuszát terjessze az egész Kárpát-medencében, valamint újraélessze és meghonosítsa a nemzeti szabadság eszméjét. Nálunk, a Délvidéken, az utóbbiról beszélhetünk elsősorban, hiszen egy-két utcanéven kívül semmi sem emlékeztet erre a számunkra nagyon fontos történelmi személyiségre. Szükségünk van az emlékhelyekre, hogy valahova le tudjuk tenni az első tavaszi virágokból készült csokrot. Egyelőre emléktáblát avatunk a Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Civil Alapprogram Nemzetközi Civil Kapcsolatok és Európai Integrációk Kollégiumának a támogatásával, de előbb-utóbb emlékművet szeretnénk emelni. A falvak közül szóba került Hódegyháza és Tiszaszentmiklós is, de végül Csóka mellett döntöttünk, ahol Mellár József esperesplébános úr is nyitott volt az ötletre, és teljes mértékben az elképzelésünk mellé állt. Tudjuk, hogy II. Rákóczi Ferenc fejedelem hamvait száz évvel ezelőtt szállították Rodostóból Kassára, a végső nyugvóhelyére. Ez az esemény kötődik a térséghez, hiszen a vonat Észak-Bánáton, azon belül pedig Csóka községen is áthaladt. Vidékünk kiváló ismerője, Cs. Simon István költő, publicista sokat foglalkozott ezzel a témával. Ő írta le, hogy amerre elhaladt a szerelvény, a földeken dolgozó parasztok megálltak és levették a kalapjukat.


Az emléktábla méltó környezetben kap helyet, de el kell mondanom, hogy csak ideiglenesen. A Móra Ferenc Művelődési Egyesület elnökségi ülésén elvi döntés született arról, hogy ha elkészül a székházuk és a hozzá tartozó udvar, illetve park, áthelyezzük oda helyezzük az emléktáblát.


Hagyományt szeretnénk teremteni azzal, hogy minden évben, a Nagyságos Fejedelem születésnapján megemlékezést tartunk. A nemzeti szabadság eszméje persze nem merülhet ki egynapos ünnepségben. Reméljük, hogy ezen az emlékhelyen, amely az egyetlen a Vajdaságban, mindig lesz virág.

 

TÓTH Lívia

 

-------------------------------------------------------------------------

 

Mintegy 450-500 személyt láttunk vendégül ezen a napon, mindaz mellett, hogy mintegy 2000 ember látogatott meg bennünket.

Izgultunk, megtudjuk-e csinálni.

De sikerült. Hogy hogyan?

A monostori táborról példát véve, hittünk az összefogás erejében.

Egyesületünk apraja nagyja tette a dolgát napról napra és összeállt a mozaik.

Amíg egyesek az anyagi hátteret próbálták biztosítani, mások kétkezi munkájukkal csatlakoztak, amely nélkül nem lett volna ilyen sikeres a rendezvény. Az egyesület minden csoportjának tagja kivétel nélkül résztvett a szervezésben, sőt sokan családostól vették ki részüket a rendezvény háttérmunkájában.

Egyszer csak arra lettünk figyelmesek, hogy nem csak aktív tagjaink sürögnek forognak a közös siker érdekében, hanem azok is akik támogatók. Ezen a napon is mindenki családtag volt. Nem először történik meg ez egyesületünkben. A jó és nemes cél érdekében lábunk együtt lépett, kezünk együtt gyűjtött, szívünk együtt dobbant, míg a hétköznapokban  mindenki egyszerű ember módjára tette a dolgát.

Köszönjük minden segítő kéz odaadó munkáját!

 

Köszönettel,

a MFME elnöksége