.

„Tűzkőhalom 1907—2007”

Móra - centenárium

 

 "A csókai Kremenyák a régészeti szakirodalomban is ismert lelőhely, de a helybeliek nagyon keveset vagy semmit sem tudnak róla. Talán még a történelmet tanító pedagógus sem tudná pontosan betájolni, hol is volt az a nagy ,,kopasz'' halom, amely egykor csak úgy ontotta a néhány ezer évvel azelőtt élt emberek tárgyi hagyatékát.


  
  A Kremenyákban többen is ástak, ásattak eredményesen. Közöttük volt Móra Ferenc is, aki 1907 és 1914 között szinte minden rögöt megforgattatott. Napfényre került mintegy ezer kőeszköz, 1200 csontszerszám, kétezer cserépdarab és 50 ép edény is, amelyek között óriási méretűek is vannak. Néhány putrilakás omladéka alatt több mint ezer gyöngyszemre bukkant a kutató. A kőkorszaki ember kezdetleges házából tizenhét ősünknek a sírját ásták ki. Az egyik rögdarabon pedig egy tenyér helye látszott, a tapasztó ősemberé. Abból a korból talán az egyetlen daktiloszkopikus emlék az egész világon. A csókai ősember a kőköszörülés mellett a szövéshez, fonáshoz és a házépítéshez is értett. A sok ezer tárgy közül, amelyet Móráék feltártak a Kremenyákban, öt már vörösrézből készült. De nemcsak neolit, hanem népvándorlás kori leleteket is talált ott Móra (meg mások is). Szerinte a csókai Kremenyák őrizte meg az első nagy lovassírt a síkságunkon. Sok csontot, fegyvert s a vezérrangban levő férfi lovának elkorhadt szerszámán nyolcvanhárom aranyboglárt tártak fel. Az említettek mellett számos más lelet került felszínre, igazolva Mórát, hogy Csóka az évezredek temetőjén épült.


    A Kremenyákot időközben széthordták, de helye a kataszteri adatok alapján megjelölhető. A négy sarka négy fehér mezsgyekővel, a közepe tája pedig háromméteres betonoszloppal, olyan erőssel, hogy azt a vandálok ne tudják kimozdítani. Az oszlop egyik oldalára a következő szöveget kellene rávésni:
Kremenyák régészeti lelőhely. A másikra ugyanezt szerbül, a maradék oldalakon viszont egy-egy leletnek a rajzolata kaphatna helyet. Az emlékoszlop felavatásának az időpontja július 26-a, Csóka község napja is lehetne, amikor a Móra és Csóka kiadványból fel lehetne olvasni a Kremenyákra és az ásatásokra vonatkozó szöveget. Később nyilvános történelemórát is lehetne ott tartani. Erre az alkalomra a Szegedi Múzeumban levő csókai leletekről készült felvételek egy részét a Művelődési Ház előcsarnokában ki lehetne állítani.
    
    Egy kis támogatással és jóakarattal mindez elérhető. Megérné!

 

    Cs. Simon István, 2004.11.24."...

 

***

 

  ... 2007. szeptember 22-én Móra Ferenc Csókán végzett ásatásainak századik évfordulója alkalmából  centenáriumi rendezvényt tartott egyesületünk. A  csókai Szentháromság Plébánia hittantermében képkiállítással egybekötött gyülekezőt követően, egyesületünk névadójáról emlékeztünk meg, majd meghívott vendégeinkkel együtt a Kremenyákra látogattunk, ahol emlékoszlop-avatásra került sor.

 

A 65 éves korában elhunyt költő, író, szociográfus, újságíró és egyesületünk első elnökének emlékére "Udvaros az enyészetben" című, hamarosan megjelenő könyvének bemutatója zárta ezt a nemes eseményt.

 

Mindenkinek szívből köszönjük a támogatást és az odaadó segítséget!

 

Pillanatképek a rendezvényről:

                 

Vissza

Előre

 

 

 

támogatásával

 

 

 

----------------------------------------------------------------------

 

A RENDEZVÉNYRŐL MEGJELENT íRÁSOK:

 

 

 

 

Magyar Szó - 2007. szeptember 24.

 

Emlékoszlop a Tűzkőhalmon

Móra-centenáriumi ünnepség Csókán

 

 

Szombaton délután Csókán a Szentháromság-templom hittantermében Kürti Béla, a szegedi Móra Ferenc múzeum munkatársa megnyitotta azt a fotódokumentum-kiállítást, amely révén a csókai polgárok ízelítőt kaphattak abból a rendkívül gazdag, a kőkorszaktól az időszámításunk ötödik századáig terjedő időszakból származó leletanyagból, amelyet Móra Ferenc 1907 és 1913 között ásott ki a Kremenyákon, a Csóka és Zenta között elterülő Tűzkőhalmon.

 

Móra csókai ásatásainak századik évfordulója alkalmából a helybeli Móra Ferenc Művelődési Egyesület szervezésében a kiállítás-megnyitót követően az egyesület tagjai és a nagyszámú vendég megkoszorúzta Móra Ferenc mellszobrát, amely a volt parókia helyén áll, amelyben Móra lakott az ásatások idején. A vendégeket az elsőnek koszorúzó Kis Tót Erika, a művelődési egyesület elnöke köszöntötte, majd Morovány Zsolt, a Magyar Köztársaság szabadkai Főkonzulátusának konzulja koszorúzott, majd méltatta a bánáti magyar közösség összetartását. Móra mellszobrát a nevét viselő szegedi múzeum nevében Kürti Béla koszorúzta meg.

 

A koszorúzási ünnepséget követően a Móra-centenárium részvevői felkeresték a Csóka közelében fekvő Kremenyákot. Az időközben széthordott halom helyét Vrábel János népművész erre az alkalomra faragott tölgyfaoszlopával jelölik meg. Az emlékoszlop-avató után Tóth Lívia újságíró vezetésével a hittanteremben könyvbemutató volt, a közönség kézbe vehette Simon István Udvaros az enyészetben címet viselő prózai írásokat tartalmazó posztumusz kötetét.

ger

 

Fotó: Gergely József


Felszentelték a Kremenyákot jelölő emlékoszlopot

 

----------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

 

Hét Nap - 2007. szeptember 26.

 

 

 

 

A Tűzkőhalom vallatói

 

Móra Ferenc száz évvel ezelőtt megkezdett ásatásaira és Cs. Simon Istvánra emlékeztek Csókán - Barát István fotója

 

Az irodalmi csoport alkalmi műsort mutatott be

 

A csókai Kremenyák, avagy Tűzkőhalom a régészeti szakirodalomban is ismert lelőhely, de a helybeliek közül csak kevesen tudták pontosan meghatározni, hol is volt az a ,,nagy, kopasz halom”, amely egykor ontotta a néhány évezreddel ezelőtt élt emberek tárgyi hagyatékát. Ezt az áldatlan állapotot szüntette meg a helybeli Móra Ferenc Művelődési Egyesület a hétvégén, amikor Vrábel János népművész gyönyörűen faragott emlékoszlopával megjelölte a helyet. Cs. Simon István nemrégiben elhunyt költő, publicista, helytörténész több évtizedes álma teljesült ezzel, hiszen ő volt az, aki - írásaiban és szóban egyaránt - a leginkább szorgalmazta ezt az eseményt.
    ,,Szép, derült ősz volt, úgy számítottam, hogy három hét alatt készen leszünk a Kremenyákkal, de a három hétből hat esztendő lett” - írta Móra, aki 1907 őszén látogatott el először Csókára. Ugyanilyen szép, derült őszi nap volt szombaton is, száz évvel később, amikor a csókaiak és vendégeik a helybeli Szentháromság katolikus templom hittantermében gyülekeztek. A megjelenteket msgr. Bogdán József törökkanizsai plébános, a Szeged-Csanád egyházmegye tiszteletbeli kanonokja köszöntötte. ,,Mert nem kell itt a múlt,/ mert vérszegény a jelen/ és kétséges a jövendő” - idézte Cs. Simon István versét, amelyben a költő azt fejtegeti, mit látna Móra Ferenc, ha valami csoda folytán ismét Csókán járhatna. Józsi atya köszöntőjében a ,,kétséges” szót emelte ki, ami szerinte arra utal, hogy a településen élőktől is függ, milyen lesz az a sokat emlegetett jövendő. A rendezvényre fotódokumentum-kiállítás nyílt, amely a csókai ásatások eredményének egy részét mutatta be. A szegedi Móra Ferenc Múzeumban található leletekről dr. Kürti Béla régész, az intézmény képviselője tartott érdekes előadást. Az emlékezők ezután megkoszorúzták Móra Ferenc mellszobrát, amely az író egykori szállásán, a lebontott, régi csókai parókia helyén áll. Morován Zsolt, a Magyar Köztársaság szabadkai főkonzulátusának konzulja alkalmi beszédében kötődött a már elhangzottakhoz, amikor azt hangsúlyozta, hogy mindig a jelenben kell élni, a jövőbe tekinteni, de a múltból, a gyökereinkből ,,táplálkozni”.
    A valamikori Kremenyák - a szó egyébként kovakövet jelent -, avagy Tűzkőhalom helyszínén, ami Csóka és Zenta között, a Tiszától mintegy négy kilométerre található, Csipak Csaba diakónus szentelte fel az emlékoszlopot, majd a művelődési egyesület irodalmi csoportjának tagjai: Búzás Erika, Joó Mónika, Gál Juli, Kocsmár Réka, Szabó Regina, Korponai László és Kónya Sándor, valamint a Csalogány asszony- és a Rákóczi férfikórus adták elő alkalmi műsorukat. Kiss Tóth Erika, a csókai Móra Ferenc Művelődési Egyesület elnöke centenáriumi bélyegzővel ellátott oklevéllel köszönte meg a tartományi művelődési és oktatási titkárságnak, a szegedi Móra Ferenc Múzeumnak, a szabadkai Műemlékvédelmi Intézetnek és az egyesület keretében tevékenykedő gyűjtők csoportjának a közreműködést és támogatást.
    Cs. Simon István, a Móra Ferenc Művelődési Egyesület alapítója és első elnöke az idén áprilisban 65 éves korában hunyt el. Összeválogatta ugyan az írásokat, de már nem vehette a kezébe Udvaros az enyészetben című prózakötetét, amely nemrégiben jelent meg az Illyés Közalapítvány támogatásával, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet kiadásában. A csókai könyvbemutatón részt vett Szloboda János, aki olvasószerkesztőként és az Előszó írójaként jegyzi ezt a kiváló összeállítást. Ismertetőjét a következő gondolatokkal zárta:
    - Szomorú kötet ez, akárcsak a többi, hiszen a délvidéki, de különösen a bánsági magyarság pusztulásáról, a Bánság elnéptelenedéséről szól. Ám a végén, amikor a szerző megpróbálja összehasonlítani az itteni és a Kárpát-medence más részein élő magyarok sorsát, felmutat egy alternatívát, amelyből kiderül: van más lehetőség, van más megoldás is. Ha kitartunk a szülőföldön, ha összetartunk, ha támogatjuk, segítjük egymást, akkor még nem annyira biztos a pusztulás, a kiveszés.
    A barátra és írótársra Fehér Kálmán és msgr. Bogdán József emlékezett, Cs. Simon István szövegeiből Búzás Erika, Búzás Lívia és Kónya Lívia olvasott fel, Kónya Sándor a Nyílnak, nyílnak a mezei virágok című népdalt és megzenésített verseket adott elő.
    ,,A Kremenyákot időközben széthordták, de helye a kataszteri adatok alapján megjelölhető. A négy sarka négy fehér mezsgyekővel, a közepe tája pedig háromméteres betonoszloppal, olyan erőssel, hogy azt a vandálok ne tudják kimozdítani.” Így képzelte el és hagyta az utókorra egyik írásában Cs. Simon István. Reméljük, a karcsú, magasba szökkenő kopjafával is elégedett. A vandálokra pedig, legalább ezekben az ünnepélyes percekben, ne gondoljunk!
 

TÓTH Lívia